سخنراني آقاي پروفسور Sonnenschein و خانم پروفسور Soto اساتيد دانشگاه Tufts بوستون

سخنراني آقاي پروفسور Sonnenschein و خانم پروفسور Soto اساتيد دانشگاه Tufts بوستون

16 اردیبهشت 1385

به دعوت دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي و با هماهنگي انجمن انكولوژي زنان ،آقاي پروفسور Sonnenschein و خانم پروفسور Soto اساتيد دانشگاه Tufts بوستون در روز يكشنبه 24/2/85 ساعت 11:5 در جلسه ماهيانه انجمن سخنراني خواهند داشت. ايشان تئوري جديدي را در زمينه علل سرطان مطرح مي كنند.از اساتيدي كه در حيطه genetics, environmental healthو cancer epidemiology فعاليت مي نمايند دعوت به عمل مي آيد در جلسه فوق شركت نمايند. محل برگزاري سخنراني تالار امام بيمارستان امام خميني مي باشد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0