فراخوان طرح های تحقیقاتی در حیطه سلامت توسط پایگاه الکترونیکی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی

فراخوان طرح های تحقیقاتی در حیطه سلامت توسط پایگاه الکترونیکی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی

6 اردیبهشت 1385

به منظور هدایت طرح های تحقیقاتی به سمت اولویت ها و نیازهای ملی و محلی، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور اقدام به راه اندازی شبکه اطلاع رسانی طرح های تحقیقاتی سلامت نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به آ درس www.nrcms.ir مراجعه فرمایید.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0