گزارش سفر اساتيد دانشگاه Tuftsبوستون به دانشكده پزشكي( دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي)

گزارش سفر اساتيد دانشگاه Tuftsبوستون به دانشكده پزشكي( دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي)

3 خرداد 1385

بسمه تعاليگزارش سفر اساتيد دانشگاه Tuftsبوستون به دانشكده پزشكيبه دعوت دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي و همكاري و هماهنگي انستيتو كانسر دانشگاه تهران آقاي پروفسور Sonnenschein‌Carlos و خانم پروفسور Ana Soto اساتيد دانشگاه Tufts آمريكا كه تحقيقات وسيعي در زمينه Cancer Genetics انجام داده اند در تاريخ 10/2/85 به تهران آمدند.در تاريخ هاي دوشنبه و سه شنبه 11 و 12/2/85 با هماهنگي انستيتو كانسر، سمپوزيوم دو روزه با حضور اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي كشور در تالار امام بيمارستان امام خميني برگزار شد.ميهمانان سه شنبه شب در ميهماني شامي كه از طرف انستيتو كانسر ترتيب داده شده بود حضور يافتند.در روز چهارشنبه13/2/85 ابتدا از ساعت 8 الي 9 صبح در مركز تحقيقات هماتولوژي بيمارستان شريعتي به بحث و تبادل نظر با آقاي دكتر قوام زاده رئيس مركز پرداختند سپس از بخش هاي مركز بازديد نمودند و پس از آن سخنراني در دپارتمان آناتومي دانشكده پزشكي داشتند.در ضمن در مدت حضور در دپارتمان آناتومي از سالن تشريح و بخش هيستولوژي هم بازديد نمودند. در روز پنجشنبه 14/2/85 اساتيد دانشگاه Tufts‌با مسئولين مركز تحقيقات گوارش به تبادل نظر پرداختند و بعداز ظهر همانروز با آقاي دكتر محققي رياست مركز تحقيقات سرطان وآقاي دكتر موسوي سرپرست آن مركز در خصوص ادامه همكاري ها جلسه داشتند.پس از آن ايشان سفري به شيراز و سپس اصفهان داشتند و مجددا در تاريخ چهارشنبه 20/2/85 به تهران بازگشتند.در روز شنبه صبح 23/2/85 اين دو نفر در دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني ايراد نمودند و در روز يكشنبه ساعت 9 صبح از دپارتمان ژنتيك دانشكده پزشكي بازديد كرده و به بحث و تبادل نظر با اساتيد و دانشجويان آن گروه پرداختند.آخرين برنامه ايشان سخنراني در انجمن انكولوژي زنان بود كه در بيمارستان امام خميني در همان روز انجام شد. در مجموع اساتيد مدعو تحت تاثير پيشرفتهاي علمي و پژوهشي دانشكده پزشكي و دانشگاه قرار گرفته بودند و از اطلاع يافتن از اين پيشرفت ها اظهار رضايت مي نمودند. همكاران گروه هاي مرتبط نيز از سطح سخنراني ها و مباحث و تجربيات منتقل شده بسيار راضي بودند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0