اولين كارگاه دانش خانواده و جمعيت شناسي

21 اسفند 1392

اولين كارگاه دانش خانواده و جمعيت شناسي

مصوبات درس انقلاب اسلامی

9 اسفند 1393

مصوبات درس انقلاب اسلامی

مصوبات درس اخلاق اسلامی

9 اسفند 1393

مصوبات درس اخلاق اسلامی

مصوبات درس تاریخ اسلام

9 اسفند 1393

مصوبات درس تاریخ اسلام

مصوبات درس متون اسلامی

9 اسفند 1393

مصوبات درس متون اسلامی

مصوبات درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

9 اسفند 1393

مصوبات درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مصوبات درس دانش خانواده و جمعیت

9 اسفند 1393

مصوبات درس دانش خانواده و جمعیت

دومين هم انديشي ملي چشم‌انداز جمعيتي ايران با رويكرد مسائل پزشكي برگزار شد

5 خرداد 1394

دومين هم انديشي ملي چشم‌انداز جمعيتي ايران با رويكرد مسائل پزشكي برگزار شد

نشست اساتيد گروه معارف اسلامي

18 مهر 1394

نشست اساتيد گروه معارف اسلامي

دیدار دانشجویان بین‌الملل با حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی

15 دی 1394

دیدار دانشجویان بین‌الملل با حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی

نحوه آموزش و ارزشيابي درس انديشه اسلامي دو

11 بهمن 1394

نحوه آموزش و ارزشيابي درس انديشه اسلامي دو

نحوه آموزش و ارزشيابي درس انديشه اسلامي يك

11 بهمن 1394

نحوه آموزش و ارزشيابي درس انديشه اسلامي يك

نحوه آموزش و ارزشيابي درس اخلاق اسلامي

20 بهمن 1394

نحوه آموزش و ارزشيابي درس اخلاق اسلامي

نحوه آزمون و ارزشيابي درس تاريخ اسلام

20 بهمن 1394

نحوه آزمون و ارزشيابي درس تاريخ اسلام

نحوه آموزش و ارزشيابي درس فرهنگ و تمدن اسلام

21 بهمن 1394

نحوه آموزش و ارزشيابي درس فرهنگ و تمدن اسلام

نحوه آموزش و ارزشيابي درس متون اسلامي

28 فروردین 1395

نحوه آموزش و ارزشيابي درس متون اسلامي

فايل کتاب تاریخ تحليلي توصيفي صدر اسلام تاليف آقاي علوي

13 آذر 1395

فايل کتاب تاریخ تحليلي توصيفي صدر اسلام تاليف آقاي علوي

تعداد آیتم ها در هر صفحه