مصوبات درس تاریخ اسلام

مصوبات درس تاریخ اسلام

9 اسفند 1393

درس تاریخ اسلام:        متن: كتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام نوشته آقای محمد نصیری –  نشر معارف           ارزشيابي طول ترم 5 نمره و پايان ترم 15 نمره      لازم به ذکر است که نحوه ارزشيابي طول ترم بر اساس نظر استاد محترم خواهد بود و ایشان یک یا چند مورد از موارد زیر یا دیگر موارد پیشنهادی خود را با میزان نمره هر یک، در همان آغاز نیمسال تعیین و به دانشجویان اعلام خواهندنمود:     الف: حضور فعال و موثر دانشجو در كلاس:    (..... نمره)                           - مشاركت در پرسش و پاسخ كلاسي                      - ارائه خلاصه درس گذشته پاي تابلو ب: انجام يك فعاليت تحقيقي: (.....نمره)                       - پيشنهاد موضوع از سوی استاد و ارائه آن در كلاس توسط دانشجو           - مراجعه به سايت پرسماني porsemani.ir و نقد و بررسي يكي از پرسش و پاسخهاي مرتبط با درس در كلاس   همچنين مقرر شد حضور به موقع دانشجو در كليه كلاسهاي درس، يك نمره امتياز تشويقي داشته باشد و غيبت بيش از سه جلسه، موجب محروميت از آزمون پايان ترم و اعلام نمره ­گردد. ضمنا مشغول بودن دانشجو به موبايل و تبلت و امثال آن در هنگام تدريس استاد، غيبت در كلاس محسوب ­می شود.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0