مصوبات درس دانش خانواده و جمعیت

مصوبات درس دانش خانواده و جمعیت

9 اسفند 1393

درس دانش خانواده و جمعیت:        متن: كتاب دانش خانواده و جمعیت نوشته جمعی از نویسندگان ويراست دوم  – نشر معارف              ارزشيابي طول ترم: 3 نمره و پايان ترم 17 نمره      لازم به ذکر است که نحوه ارزشيابي طول ترم بر اساس نظر استاد محترم خواهد بود و ایشان یک یا چند مورد از موارد زیر یا دیگر موارد پیشنهادی خود را با میزان نمره هر یک، در همان آغاز نیمسال تعیین و به دانشجویان اعلام خواهندنمود:       الف: حضور فعال و موثر دانشجو در كلاس:    (..... نمره)                - مشاركت در پرسش و پاسخ كلاسي           - ارائه خلاصه درس گذشته پاي تابلو ب: انجام يك فعاليت تحقيقي: (.....نمره)             - پيشنهاد موضوع از سوی استاد و ارائه آن در كلاس توسط دانشجو          - مراجعه به سايت پرسماني porsemani.ir و نقد و بررسي يكي از پرسش و پاسخهاي مرتبط با درس در كلاس   همچنين مقرر شد حضور به موقع دانشجو در كليه كلاسهاي درس، يك نمره امتياز تشويقي داشته باشد و غيبت بيش از سه جلسه، موجب محروميت از آزمون پايان ترم و اعلام نمره ­گردد. ضمنا مشغول بودن دانشجو به موبايل و تبلت و امثال آن در هنگام تدريس استاد، غيبت در كلاس محسوب ­می شود.   

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0