گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1385 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پزشکی آغاز به کار نمود.
رشته آموزش پزشکی در صدد است تا با گزینش و جذب اعضای هیات علمی و کارشناسان مستعد و علاقه مند به مسایل پیچیده آموزش پزشکی در دنیای شتابان امروز، فارغ التحصیلانی را تربیت نماید

17 مهر 1390
راه اندازي وب سايت گروه آموزش پزشكي
7 آبان 1390
برگزاري ژورنال كلاب
22 آبان 1390
اولين گزارش برگزاري ‍ژورنال كلاب در گروه آموزش پزشكي
22 آبان 1390
 خانم دكتر شعله بيگدلي استاديار گروه آموزش پزشكي: مسئوليتهاي استاد و دانشجو در تهيه و تدوين پايان نامه
3 دی 1390
برگزاري ژورنال كلاب گروه آموزش پزشكي در تاريخ 5 ديماه توسط آقاي دكتر عظيم ميرزازاده
4 دی 1390
برگزاري ژورنال كلاب گروه آموزش پزشكي با موضوع "بازنگري دوره پزشكي عمومي "در تاريخ 5 ديماه
28 دی 1390
عناوين پايان نامه هاي تصويب شده گروه آموزش پزشكي اعلام شد
20 فروردین 1391
برگزاري ژورنال گروه آموزش پزشكي با عنوان Effects of tutor-related behaviours on the process در تاريخ 21 فروردين ساعت 12 تا 13 در سالن شهيد فخرايي ژرديس همت
3 خرداد 1391
گزارش ژورنال كلاب گروه آموزش پزشكي
15 مرداد 1392
انتصاب مدیر گروه آموزش پزشکی
5 اسفند 1395
test
test

sdfs

29 دی 1395
گروه-2
گروه-2

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

8 دی 1395
گروه
گروه

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

24 بهمن 1395
همایش تستی