برگزاري ژورنال گروه آموزش پزشكي با عنوان Effects of tutor-related behaviours on the process در تاريخ 21 فروردين ساعت 12 تا 13 در سالن شهيد فخرايي ژرديس همت

برگزاري ژورنال گروه آموزش پزشكي با عنوان Effects of tutor-related behaviours on the process در تاريخ 21 فروردين ساعت 12 تا 13 در سالن شهيد فخرايي ژرديس همت

20 فروردین 1391

به نام خدادانشگاه علوم پزشكي تهراندانشكده پزشكيژورنال كلاب گروه آموزش پزشكيعنوان مقاله:Effects of tutor-related behaviours on the processof problem-based learningنويسندگان:Esther Chng • Elaine H. J. Yew • Henk G. Schmidtمجله و تاريخ چاپ:Adv in Health Sciences Education 2011ارائه كنندگان:خانم شعباني خانم كهندانشجوي كارشناسي ارشد ورودي 90 دانشجوي دكتراي تخصصي ورودي 89مكان:پرديس همت، كلاس شهيد فخراييزمان:21 فروردين 1391ساعت:12 تا 13

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0