Welcome to Emergency department

27 بهمن 1384

Welcome to Emergency department

از فایلهای آموزشی دکتر اصل سلیمانی مدیر گروه طب اورژانس بر روی صفحه اختصاصی ایشان دیدن کنید

17 اردیبهشت 1385

از فایلهای آموزشی دکتر اصل سلیمانی مدیر گروه طب اورژانس بر روی صفحه اختصاصی ایشان دیدن کنید

راه اندازی سایت گروه طب اورژانس

20 اردیبهشت 1385

راه اندازی سایت گروه طب اورژانس

سایت گروه طب اورژانس به روز شد

1 اردیبهشت 1

سایت گروه طب اورژانس به روز شد

از سایت گروه طب اورژانس دیدن کنید

26 مرداد 1385

از سایت گروه طب اورژانس دیدن کنید

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی و احیا

18 تیر 1386

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی و احیا

برگزاری مانور دور میزی زلزله در مجتمع بیمارستانی امام خمینی

23 آذر 1386

برگزاری مانور دور میزی زلزله در مجتمع بیمارستانی امام خمینی

برگزاری مراسم دهمین سالگرد راه اندازی گروه آموزشی طب اورژانس دانشگاه

17 آذر 1393

برگزاری مراسم دهمین سالگرد راه اندازی گروه آموزشی طب اورژانس دانشگاه

برنامه آموزش مبتني بر شبيه‌سازي براي اولين‌بار در دانشگاه علوم پزشكي تهران

17 آذر 1393

برنامه آموزش مبتني بر شبيه‌سازي براي اولين‌بار در دانشگاه علوم پزشكي تهران

برگزاری جلسات شبیه سازی بالینی دی ماه با محتوای بیماری های قلب و عروق

26 دی 1393

برگزاری جلسات شبیه سازی بالینی دی ماه با محتوای بیماری های قلب و عروق

کارگاه های شبیه سازی بالینی بهمن ماه با محتوای بیماری های ارتوپدی

26 دی 1393

کارگاه های شبیه سازی بالینی بهمن ماه با محتوای بیماری های ارتوپدی

کارگاه های شبیه سازی بالینی اسفند ماه با محتوای بیماری های کودکان

28 بهمن 1393

کارگاه های شبیه سازی بالینی اسفند ماه با محتوای بیماری های کودکان

کارگاه های شبیه سازی بالینی اردی بهشت ماه با محتوای بیماری های زنان

1 اردیبهشت 1394

کارگاه های شبیه سازی بالینی اردی بهشت ماه با محتوای بیماری های زنان

انتخاب برنامه شبیه سازی بالینی و لاگ بوک گروه طب اورژانس به عنوان فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری سال 1394

1 اردیبهشت 1394

انتخاب برنامه شبیه سازی بالینی و لاگ بوک گروه طب اورژانس به عنوان فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهی در جشنواره شهید مطهری سال 1394

کارگاه شبیه سازی سازی بالینی خراد ماه با موضوع بیماری های داخلی

15 خرداد 1394

کارگاه شبیه سازی سازی بالینی خراد ماه با موضوع بیماری های داخلی

کارگاه شبیه سازی سازی بالینی تیر ماه برگذار نمی شود

6 تیر 1394

کارگاه شبیه سازی سازی بالینی تیر ماه برگذار نمی شود

تعداد آیتم ها در هر صفحه