معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
27 بهمن 1384
Welcome to Emergency department
17 اردیبهشت 1385
از فایلهای آموزشی دکتر اصل سلیمانی مدیر گروه طب اورژانس بر روی صفحه اختصاصی ایشان دیدن کنید
20 اردیبهشت 1385
راه اندازی سایت گروه طب اورژانس
1 اردیبهشت 1
سایت گروه طب اورژانس به روز شد
26 مرداد 1385
از سایت گروه طب اورژانس دیدن کنید
18 تیر 1386
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی و احیا
23 آذر 1386
برگزاری مانور دور میزی زلزله در مجتمع بیمارستانی امام خمینی
17 آذر 1393
برگزاری مراسم دهمین سالگرد راه اندازی گروه آموزشی طب اورژانس دانشگاه
17 آذر 1393
 برنامه آموزش مبتني بر شبيه‌سازي براي اولين‌بار در دانشگاه علوم پزشكي تهران
26 دی 1393
برگزاری جلسات شبیه سازی بالینی دی ماه با محتوای بیماری های قلب و عروق