برگزاري امتحان جامع دكتراي گروه فيزيك و مهندسي پزشكي

2 اسفند 1390

برگزاري امتحان جامع دكتراي گروه فيزيك و مهندسي پزشكي

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

29 شهریور 1391

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک پزشکی

26 مهر 1391

برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک پزشکی

دريافت فرم جديد پروپوزال

6 دی 1391

دريافت فرم جديد پروپوزال

دفاع از پايان نامه دكتراي فيزيك پزشكي

13 دی 1391

دفاع از پايان نامه دكتراي فيزيك پزشكي

دفاع از پايان نامه دكتري فيزيك پزشكي

24 دی 1391

دفاع از پايان نامه دكتري فيزيك پزشكي

سخنراني

12 اسفند 1391

سخنراني

كلاس پزشكي هسته اي

13 اسفند 1391

كلاس پزشكي هسته اي

جلسه معارفه

15 اسفند 1391

جلسه معارفه

آموزش دانشجويان پس از تفكيك دانشگاه

19 فروردین 1392

آموزش دانشجويان پس از تفكيك دانشگاه

برگزاري جلسه پيشرفت پروژه دانشجويان دكتري مهندسي پزشكي

25 دی 1392

برگزاري جلسه پيشرفت پروژه دانشجويان دكتري مهندسي پزشكي

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي

20 بهمن 1392

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

1 شهریور 1

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي

1 شهریور 1

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي

دفاع از پايان نامه دكتری مهندسي پزشكي

15 تیر 1394

دفاع از پايان نامه دكتری مهندسي پزشكي

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی فیزیک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

13 آبان 1394

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی فیزیک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

گزارش پیشرفت رساله ی دانشجویان دکتری

20 آبان 1394

گزارش پیشرفت رساله ی دانشجویان دکتری

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

15 آذر 1394

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

کسری ساعت حضور دانشجویان دکترای تخصصی تمام وقت

16 آذر 1394

کسری ساعت حضور دانشجویان دکترای تخصصی تمام وقت

بررسی Log book دانشجویان دکتری تخصصی

28 دی 1394

بررسی Log book دانشجویان دکتری تخصصی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

27 بهمن 1394

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

Log book دانشجویان دکتری تخصصی

2 اسفند 1394

Log book دانشجویان دکتری تخصصی

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

9 اسفند 1394

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

19 اسفند 1394

جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

گزارش پيشرفت دانشجويان دکترای تخصصی

23 اردیبهشت 1395

گزارش پيشرفت دانشجويان دکترای تخصصی

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 اعلام شد

12 خرداد 1395

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 اعلام شد

تحویل Logbook

5 تیر 1395

تحویل Logbook

جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد

30 مرداد 1395

جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد

انتخاب واحد

13 شهریور 1395

انتخاب واحد

اطلاعیه مهم

30 شهریور 1395

اطلاعیه مهم

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی

5 مهر 1395

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

29 مهر 1395

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

6 آبان 1395

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

12 آذر 1395

جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

تعداد آیتم ها در هر صفحه