بررسی Log book دانشجویان دکتری تخصصی

بررسی Log book دانشجویان دکتری تخصصی

28 دی 1394

پیرو مصوبه ی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص بررسی نهایی Log book  دانشجویان دوره ی دکتری تخصصی در اواخر هر نیمسال تحصیلی خواهشمند است هماهنگ فرمایید؛Log book های تکمیل شده دانشجویان PhD شاغل به تحصیل در آن گروه، توسط کارشناس نماینده گروه، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 برای بررسی به این معاونت تحویل گردد.لازم به ذکر است ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 منوط به تایید لاگ بوک ایشان در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده است و تبعات  ناشی از عدم تحویل به موقع آن به عهده دانشجو خواهد بود.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0