برگزاري امتحان جامع دكتراي گروه فيزيك و مهندسي پزشكي

برگزاري امتحان جامع دكتراي گروه فيزيك و مهندسي پزشكي

2 اسفند 1390

امتحان جامع (كتبي و شفاهي ) دكتراي ورودي بهمن 88 گروه فيزيك و مهندسي پزشكي در روز هاي دوشنبه مورخ 1/12/90 ، سه شنبه مورخ 2/12/90 و چهارشنبه 3/12/90 در گروه فيزيك و مهندسي پزشكي برگزار مي گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0