برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک پزشکی

برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک پزشکی

26 مهر 1391

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک پزشکی با عنوان " ارزیابی تاثیر نانوذرات طلا بر افزایش دز جذبی پرتوهای مگاولتاژ در سلولهای سرطانی ملانوم موش در شرایط درون‌تنی(in-vivo) " چهارشنبه مورخ 26/7/91 در محل گروه فيزيك و مهندسي پزشكي برگزار خواهد شد. دانشجو: سیدحسین موسوی انیجداناستادان راهنما:دكتر علیرضا شیرازی - دکتر سید ربیع مهدویاستادان مشاور: دکتر بهرام مفید- دکتر سمیده خوئی - دکتر جمشید حاجتی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0