برگزاري جلسه پيشرفت پروژه دانشجويان دكتري مهندسي پزشكي

برگزاري جلسه پيشرفت پروژه دانشجويان دكتري مهندسي پزشكي

25 دی 1392

قابل توجه دانشجويان دكتري مهندسي پزشكي ورودي 88 به اطلاع مي رساند، جلسه پيشرفت پروژه در تاريخ چهارشنبه 2/11/92، راس ساعت 11 صبح، در گروه برگزار مي گردد.   قابل توجه دانشجويان دكتري مهندسي پزشكي ورودي 89 به اطلاع مي رساند، جلسه پيشرفت پروژه در تاريخ دوشنبه 7/11/92، راس ساعت 11 صبح، در گروه برگزار مي گردد.  

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0