جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

27 بهمن 1394

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي دفاع دكترامهندسي پزشكي   تحت عنوان    :   طراحي مدل فازي مبتني بر عامل بدون معادلات براي بررسي رشد تومور ملانوما در تعامل با سيستم ايمني و سايتوكاين هاي IL2,TGFβ    استاد راهنما :  آقاي دكتراميرهمايون جعفري     ارائه دهنده :آقاي آرمين اله وردي زمان برگزاري چهارشنبه     94/11/28 ساعت: 14:30-12:30               مكان :گروه فيزيك پزشكي  

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0