جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

15 آذر 1394

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي  دفاع از پروپوزال دكترا فيزيك پزشكي   تحت عنوان    : بررسي سامانه تشخيصي Gd-MOF به عنوان عوامل كنتراست هدفمند براي رديابي سلولهاي سرطاني پستان در تصوير برداري مولكولي تشديد مغناطيسي   اساتيد راهنما :  آقاي دكترنادر رياحي عالم آقاي دكترمهدي خوبي  ارائه دهنده :آقاي صادق دهقاني زمان برگزاري                                              دوشنبه     94/9/16                                             ساعت: 15-13             مكان :گروه فيزيك پزشكي

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0