جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

9 اسفند 1394

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي  دفاع از پروپوزال دكتر ا مهندسي پزشكي   تحت عنوان    :   طراحي و ساخت سيستم تصويربرداري فاندوس قابل حمل با ميدان ديد وسيع جهت غربال گري رتينوپاتي ديابتي           اساتيد راهنما : سركارخانم دكتر حجازي  آقاي دكتررياضي اصفهاني         ارائه دهنده :آقاي جليل جليلي زمان برگزاري دوشنبه     94/12/10 ساعت: 9/30             مكان :گروه فيزيك پزشكي و مهندسی پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0