جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

جلسه‌ی پیش دفاع از پایان‌نامه دکترای تخصصی مهندسی پزشکی

19 اسفند 1394

گروه فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي پيش دفاع دكترامهندسي پزشكي   تحت عنوان     :   بررسي شبكه هاي مغزي كاركردي مبتني بر آناليز گراف با استفاده از تئوري فازي روي داده هاي fMRI   اساتيد راهنما :  آقاي دكترمحمد علي عقابيان     ارائه دهنده :آقاي ميثم سياه منصوري زمان برگزاري دوشنبه     94/12/24 ساعت: 15             مكان :گروه فيزيك پزشكي  

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0