جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

29 شهریور 1391

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي با عنوان " كمي سازي تأثير عدم تطابق بين تصاوير PET و CT ناشي از حركات تنفسي و قلبي در پروسه تصحيح تضعيف در تشخيص ضايعات قلبي در تصوير برداري PET/CT " چهارشنبه مورخ 29/6/1391 ساعت 14 در محل گروه فيزيك و مهندسي پزشكي برگزار خواهد شد. ارائه دهنده: آقاي مهدي صديق پور استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا آي اساتيد مشاور: خانم دكتر پرديس غفاريان - آقای دكتر عليرضا امامي اردكاني

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0