جلسه معارفه

جلسه معارفه

15 اسفند 1391

قابل توجه دانشجويان دكتري ورودي بهمن 91 جلسه معارفه روز دوشنبه 21/12/91 ساعت 11 در كلاس A پرديس پورسينا برگزار مي گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0