دفاع از پايان نامه دكتراي فيزيك پزشكي

دفاع از پايان نامه دكتراي فيزيك پزشكي

13 دی 1391

جلسه دفاع از پايان نامه دكتراي فيزيك پزشكي با عنوان" بررسي مدل قفسه سينه به روش مونت كارلو جهت كاربرد در فرايند بهينه سازي دز بيمار و كيفيت تصوير در سيستم راديوگرافي ديجيتال" چهرشنبه مورخ 13/10/91 ساعت 14 در محل گروه فيزيك و مهندسي پزشكي برگزار خواهد شد. ارائه دهنده: رضا پايدار اساتيد راهنما: دكتر عباس تكاور - دكتر محمدرضا كاردان اساتيد مشاور : دكتر اسد باباخاني - دكتر ساسان صابر

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0