دفاع از پايان نامه دكتري فيزيك پزشكي

دفاع از پايان نامه دكتري فيزيك پزشكي

24 دی 1391

جلسه  دفاع از پايان نامه دكتري فيزيك پزشكي با عنوان " ارزيابي قابليت تشخيص سيگنال حاصل از سلولهاي سرطان پستان با استفاده از پروب هاي تصويربرداري هدفدار حاوي نانوذرات مغناطيسي آهن با پوشش دكستران" در روز دوشنبه 25/10/1391 در محل گروه فيزيك و مهندسي پزشكي برگزار خواهد شد. ارائه دهنده: سعيد شانه ساززاده اساتيد راهنما: دكتر محمدعلي عقابيان- پروفسور بري آلن اساتيد مشاور: دكتر مسعود امانلو- دكتر فريبا جوهري دها

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0