دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي

1 شهریور 1

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي خانم ندا محمدي مباركه با عنوان " بررسي صحت و دقت كمي سازي نسبت هاي N استيل اسپارتات بر كراتين و n استيل اسپارت بر كولين در مغز در بيماران مبتلا به صرع در حوزه درمان با روش تصويربرداري طيف سنجي تشديد مغناطيسي " دوشنبه 31 / 6/ 93 ساعت 14:30 در محل گروه فيزيك و مهندسي پزشكي برگزار خواهد شد. اساتيد راهنما: آقاي دكتر حميد رضا سليقه راد - آقاي دكتر سعيد سركار

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0