کسری ساعت حضور دانشجویان دکترای تخصصی تمام وقت

کسری ساعت حضور دانشجویان دکترای تخصصی تمام وقت

16 آذر 1394

احتراما، بر اساس گزارش خلاصه وضعیت حضور و غیاب دانشجویان تمام وقت دکترا در مهر و آبان ماه، به اطلاع می رساند، بر اساس قوانین دانشگاه حداقل حضور 120 ساعت در هر ماه  الزامی است. از اینرو از دانشجویان که در ذیل اسامی آنها ذکر شده است، دلایل توجیهی جهت کسر ساعت خود را پس از تایید (استاد راهنما) حداکثر تا تاریخ 94/9/17 به گروه تحویل نمایند، در غیر اینصورت اسامی جهت اقدامات بعدی به آموزش دانشکده ارسال خواهد شد.1- سرکار خانم بیگی2- جناب آقای خضرلو3- سرکار خانم داداشی4- جناب آقای زارع صادقی5-سرکار خانم زنگنه6- سرکار خانم مرادی7-سرکار خانم فتحی8- سرکار خانم علی محمدی9- سرکار خانم عزیزی10- جناب آقای شیخ زاده11- سرکار خانم رستم پور12- جناب آقای بابک شریف13- جناب آقای ملازاده14- جناب آقای کتابی15- جناب آقای آذرسا 16- جناب آقای گلی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0