گزارش پیشرفت رساله ی دانشجویان دکتری

گزارش پیشرفت رساله ی دانشجویان دکتری

20 آبان 1394

به اطلاع می رساند مورخ 20 آبان ماه 1394 خورشیدی در گروه فیزیک و مهندسی پزشکی نشست رسيدگي به پايان نامه های دانشجویان دکتری ذیل برگزار خواهد شد. از کلیه دانشجویان دعوت می شود در این نشست ها شرکت نمایند.-مهندسی پزشکی1- مهدي سمواتي  2-صادق مسجودی3-سمانه علی محمدی4-امراله گرگيان محمدي  -فیزیک پزشکی 1- محسن چكي  2- سيد سلمان ذكريايي 3- معصومه رستم پور  4-افسانه لاهوتي   

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0