معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
2 اسفند 1390
برگزاري امتحان جامع دكتراي گروه فيزيك و مهندسي پزشكي
29 شهریور 1391
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي
26 مهر 1391
برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک پزشکی
6 دی 1391
دريافت فرم جديد پروپوزال
13 دی 1391
دفاع از پايان نامه دكتراي فيزيك پزشكي
24 دی 1391
دفاع از پايان نامه دكتري فيزيك پزشكي
12 اسفند 1391
سخنراني
13 اسفند 1391
كلاس پزشكي هسته اي
15 اسفند 1391
جلسه معارفه
19 فروردین 1392
آموزش دانشجويان پس از تفكيك دانشگاه
20 فروردین 1396
تست
20 فروردین 1396
تست همایش