معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
5 مرداد 1387
معرفی نفر برتر در آزمون ارتقاء نورولوژی
6 مرداد 1387
پنجمین کنگره سراسری انجمن صرع ایران
8 مرداد 1387
برگزاری کنگره استروک در مشهد
13 مرداد 1387
سمینار مدون سردرد و کمردرد
21 مرداد 1387
معرفی نفرات برتر در آزمون ارتقاء دستیاران نورولوژی
21 مرداد 1387
پنجمین کنگره بین المللی ام اس ایران
9 شهریور 1387
تعیین محل خدمت دستیاران جدید الورود نورولوژی
16 مهر 1387
جلسه شورای گروه بیماریهای مغز و اعصاب داخلی
28 مهر 1387
برگزاری آزمون اسکی دستیاران نورولوژی
8 بهمن 1387
اعلام نمرات واحد اعصاب نظری دانشجویان پزشکی