جلسه شورای گروه بیماریهای مغز و اعصاب داخلی

جلسه شورای گروه بیماریهای مغز و اعصاب داخلی

16 مهر 1387

جلسه شورای گروه نورولوژی در تاریخ 13/7/87 در محل دفتر آموزش گروه واقع در بیمارستان دکتر شریعتی برگزار گردید. این جلسه با حضور گروهی از اعضاء هیأت علمی، آقایان دکتر غفار پور ، دکتر سلطان زاده، دکتر حریرچیان، دکتر طبسی، دکتر قینی و دکتر سیکارودی و خانم دکتر تقاء تشکیل شد و در دستور کار جلسه خود به بررسی پرونده متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی پرداخت . ضمناً با نظر موافق حاضرین مقرر گردید تا امتحان آسکی دستیاران در آبان ماه با تأکید بر بیماریهای عروقی برگزار گردد. تاریخ دقیق این امتحان متعاقباً اعلام خواهد شد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0