آغاز به کار تصویر برداری با دستگاه PET-CT در بیمارستان شریعتی

23 اردیبهشت 1392

آغاز به کار تصویر برداری با دستگاه PET-CT در بیمارستان شریعتی

برنامه كنفرانس كتاب PET-CT و گايدلاين NCCN

25 فروردین 1393

برنامه كنفرانس كتاب PET-CT و گايدلاين NCCN

چاپ نخستين كتاب PET به زبان فارسي

27 آبان 1393

چاپ نخستين كتاب PET به زبان فارسي

براي اولين باردر ايران پذيرش ونوبت دهيPET-CT از طريق اينترنت

27 آبان 1393

براي اولين باردر ايران پذيرش ونوبت دهيPET-CT از طريق اينترنت

جشن هزارمين PET Scan مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي

1 دی 1393

جشن هزارمين PET Scan مركز تحقيقات پزشكي هسته اي بيمارستان شريعتي

گزارش تصويري از مراسم جشن هزارمين PET-CT اسكن مركز تحقيقات پزشكي هسته اي

9 دی 1393

گزارش تصويري از مراسم جشن هزارمين PET-CT اسكن مركز تحقيقات پزشكي هسته اي

تعداد آیتم ها در هر صفحه