برنامه آموزشی بخش گلوکوم در هفته دوم دی ماه 1386

برنامه آموزشی بخش گلوکوم در هفته دوم دی ماه 1386

11 دی 1386

گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران برنامه آموزشی بخش گلوکوم بیمارستان فارابی را در هفته دوم دی ماه بدین شرح اعلام کردند.یکشنبه: بررسی مقالات------ دکتر مقیمیچهارشنبه : Blebs dysfunction-------- دکتر زارعیمحل برگزاری این برنامه آموزشی در دفتر مدیر گروه چشم پزشکی داقع در ساختمان جدید می باشد و ساعت برگزاری 8:30 - 7:30 می باشد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0