برنامه آموزشی گروه رتین (Breakfast Conference) هفته دوم دی ماه 1386

برنامه آموزشی گروه رتین (Breakfast Conference) هفته دوم دی ماه 1386

4 دی 1386

بخش رتین بیمارستان برنامه آموزشی گروه خود را در هفته دوم دی ماه بدین شرح اعلام کرد: یکشنبه: بررسی مقالات ------- دکتر میرشاهی، دکتر لاشیئی، دکتر عبدالهیدوشنبه:Uveomeningeal syndrome------ دکتر مدنیسه شنبه: سل داخل چشمی -------- دکتر سعد آبادیشایان ذکر است که این برنامه با همت جناب آقای دکتر میرشاهی معاونت آموزشی بخش رتین و در محل درمانگاه رتین واقع در ساختمان جدید بیمارستان فارابی برگزار می گردد.ساعت برگزاری این برنامه آموزشی ساعت 8:30-7:30 می باشد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0