برنامه کلاسهای دانشجویان دانشگاه علو م پزشکی تهران در بخش چشم بیمارستان فارابی (بهمن86)

برنامه کلاسهای دانشجویان دانشگاه علو م پزشکی تهران در بخش چشم بیمارستان فارابی (بهمن86)

23 دی 1386

برنامه کلاسهای دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش چشم بیمارستان فارابی در بهمن ماه 1386 بدين شرح اعلام شد:ساعت :10-8دوشنبه 24/10 /86 معارفهسه شنبه 25/10/86 دکتر میرشاهی - اورژانسهای چشمچهارشنبه 26/10/86 دکر انوری- آمبلیوپیشنبه 29/10/86 عاشورای حسینییکشنبه 30/10/86 دکتر تهرانی - بیماریهای ملتحمهدوشنبه 1/11/86 دکتر طبسی - نروافتالمولوژی1سه شنبه 2/11/86 درمانگاهچهارشنبه 3/11/86 دکتر فره وش - یووئیتشنبه 6/11/86 دکتر عموزاده - رفرکشنیکشنبه 7/11/86 دکتر اعلمی - بیماریهای عروقی شبکیهدوشنبه 8/11/86 دکتر طباطبائی - پلک 1سه شنبه9/11/86 دکتر هاشمی - کاتاراکتچهارشنبه 10/11/86 دکتر کارخانه-ROPشنبه13/11/86 دکتر علی طبابائی - فشارخون در چشمیکشنبه 14/11/86 دکتر اسکوئی - فارماکولوژیدوشنبه 15/11/86 -------سه شنبه 16/11/86 درمانگاهچهارشنبه 17/11/86 درمانگاهشنبه 20/11/86 درمانگاه یکشنبه 21/11/86 دکتر طبسی - نروافتامولوژی1دوشنبه 22/11/86 تعطیلساعت 12-10دوشنبه 24/10/86 دکتر حاجیلاری- معاینه چشمسه شنبه 25/10/86 دکتر مواسات - سمیولوژی بیماریهای ویتره و رتینچهارشنبه 26/10/86 دکتر حمزه دوست - آناتومیشنبه 29/10/86 عاشورای حسینییکشنبه 30/10/86 درمانگاهدوشنبه 1/11/86 دکتر احدزادگان - استرابیسمسه شنبه 2/11/86 دکتر صادقی - اربیتچهارشنبه 3/11/86 دکتر مقیمی - بیماریهای سیستمیکشنبه 6/11/86 دکتر رزاقی - کلیات مجاری اشکییکشنبه 7/11/86 دکتر نیلی - دیابت دوشنبه 8/11/86 دکتر طباطبائی - پلک جلسه 2سه شنبه 9/11/86 دکتر فلاح - بیماریهای قرنیهچهارشنبه 10/11/86 دکتر زارعی - گلوکوم شنبه 13/11/86 درمانگاهیکشنبه 14/11/86 درمانگاهدوشنبه -----سه شنبه 16/11/86 درمانگاهچهارشنبه 17/11/86 درمانگاهشنبه 20/11/86 درمانگاهیکشنبه 21/11/86 درمانگاه

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0