معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
4 دی 1386
برنامه آموزشی گروه رتین (Breakfast Conference) هفته دوم دی ماه 1386
4 دی 1386
برنامه ژورنال کلاب گروه رتین بیمارستان فارابی
6 دی 1386
انتخاب جناب آقای دکتر جباروند بعنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
11 دی 1386
برنامه آموزشی بخش گلوکوم در هفته دوم دی ماه 1386
16 دی 1386
برگزاری آزمون پایان دوره کارآموزان گروه چشم در بیمارستان فارابی
20 دی 1386
کنفرانس هفتگی در بیمارستان فارابی
22 دی 1386
برگزاري ژورنال كلاب گروه رتين در بيمارستان فارابي
23 دی 1386
برنامه کلاسهای دانشجویان دانشگاه علو م پزشکی تهران در بخش چشم بیمارستان فارابی (بهمن86)
24 دی 1386
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم دکتر طاهرزاده
25 دی 1386
برگزاری کلاس دستیاری چشم پزشکی در بیمارستان فارابی