کنگره بازآموزی مدون گروه ارتوپدی

4 بهمن 1395

کنگره بازآموزی مدون گروه ارتوپدی

آزمون OSCE رزیدنت های ارتوپدی دانشگاه

18 بهمن 1386

آزمون OSCE رزیدنت های ارتوپدی دانشگاه

پروپوزال رزیدنت های ارتوپدی

17 آذر 1387

پروپوزال رزیدنت های ارتوپدی

جشن بازنشستگی

2 دی 1387

جشن بازنشستگی

کنفرانس هفتگی ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی

10 دی 1387

کنفرانس هفتگی ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی

جلسه اساتید گروه ارتوپدی با جناب آقای دکتر اعلمی

10 دی 1387

جلسه اساتید گروه ارتوپدی با جناب آقای دکتر اعلمی

هفدهمين كنگره ساليانه ارتوپدي

14 دی 1387

هفدهمين كنگره ساليانه ارتوپدي

امتحان ارتوپدی اطفال

13 بهمن 1387

امتحان ارتوپدی اطفال

کنفرانس هفتگی

16 بهمن 1387

کنفرانس هفتگی

دفاع از پروپوزال

16 بهمن 1387

دفاع از پروپوزال

مقالات کنفرانس هفتگی ارتوپدی

16 بهمن 1387

مقالات کنفرانس هفتگی ارتوپدی

امتحان دستیاران ارتوپدی

21 بهمن 1387

امتحان دستیاران ارتوپدی

برنامه آموزشی ارتوپدی نظری 87 -88

26 بهمن 1387

برنامه آموزشی ارتوپدی نظری 87 -88

هفدهمین همایش گروه ارتوپدی

26 بهمن 1387

هفدهمین همایش گروه ارتوپدی

اختتامیه کنگره ارتوپدی

20 اسفند 1387

اختتامیه کنگره ارتوپدی

آزمون دستیاران ارتوپدی

2 اردیبهشت 1388

آزمون دستیاران ارتوپدی

کنگره یکروزه ارتوپدی با حضور پرفسور هولمز

14 اردیبهشت 1388

کنگره یکروزه ارتوپدی با حضور پرفسور هولمز

امتحان آناتومی جهت کلیه دستیاران سال اول و چهارم ارتوپدی

22 اردیبهشت 1388

امتحان آناتومی جهت کلیه دستیاران سال اول و چهارم ارتوپدی

لیست کشیک رزیدنت های محترم ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی

31 خرداد 1388

لیست کشیک رزیدنت های محترم ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی

اقدامات پرستاری

2 تیر 1388

اقدامات پرستاری

برنامه کنفرانس های ماهانه ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی

8 تیر 1388

برنامه کنفرانس های ماهانه ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی

شرح وظایف آموزشی درمانی کارآموزان و کارورزان بخش ارتوپدی بیمارستان دکترشریعتی

10 تیر 1388

شرح وظایف آموزشی درمانی کارآموزان و کارورزان بخش ارتوپدی بیمارستان دکترشریعتی

دفاع از پروپوزال دکتر حسین فرخانی رزیدنت ارتوپدی بیمارستان امام خمینی

1 مرداد 1388

دفاع از پروپوزال دکتر حسین فرخانی رزیدنت ارتوپدی بیمارستان امام خمینی

امتحان OSCE

6 مرداد 1388

امتحان OSCE

نمرات دانشجویان بخش ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی

28 مرداد 1388

نمرات دانشجویان بخش ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی

اسامی دستیاران سال اول بیمارستان دکترشریعتی

4 شهریور 1388

اسامی دستیاران سال اول بیمارستان دکترشریعتی

دفاع از پایان نامه دکتری عمومی آقای دکتر علی مجتهد

5 شهریور 1388

دفاع از پایان نامه دکتری عمومی آقای دکتر علی مجتهد

اسامی دستیاران سال اول ارتوپدی بیمارستان امام خمینی وبیمارستان سینا

7 شهریور 1388

اسامی دستیاران سال اول ارتوپدی بیمارستان امام خمینی وبیمارستان سینا

سوالات آزمون OSCE 88 ارتوپدی

16 شهریور 1388

سوالات آزمون OSCE 88 ارتوپدی

برنامه کلاسهای ارتوپدی نظری دانشجویان

25 شهریور 1388

برنامه کلاسهای ارتوپدی نظری دانشجویان

امتحان آناتومی رزیدنتهای ارتوپدی

28 شهریور 1388

امتحان آناتومی رزیدنتهای ارتوپدی

اولین کنگره کاربرد پیشرفته الیزارف در ارتوپدی

25 مهر 1388

اولین کنگره کاربرد پیشرفته الیزارف در ارتوپدی

امتحان آناتومی رزیدنت های سال اول و دوم گروه ارتوپدی

2 آبان 1388

امتحان آناتومی رزیدنت های سال اول و دوم گروه ارتوپدی

امتحان جلد اول کمپل رزیدنت های سال سوم ارتوپدی

5 آبان 1388

امتحان جلد اول کمپل رزیدنت های سال سوم ارتوپدی

امتحان جلد اول راک وود رزیدنتهای ارتوپدی

18 آبان 1388

امتحان جلد اول راک وود رزیدنتهای ارتوپدی

برنامه امتحانات ارزیابی دستیاران سال چهارم ارتوپدی

28 آبان 1388

برنامه امتحانات ارزیابی دستیاران سال چهارم ارتوپدی

کنگره ارتوپدی

11 آذر 1388

کنگره ارتوپدی

برنامه خواندن کمپل رزیدنت های محترم ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی

28 آذر 1388

برنامه خواندن کمپل رزیدنت های محترم ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی

*برنامه کنفرانس های بخش ارتوپدی دی ماه 88

30 آذر 1388

*برنامه کنفرانس های بخش ارتوپدی دی ماه 88

امتحا ن آناتومی و معاینه بالینی و کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها جهت کلیه رزیدنت های ارتوپدی سال اول

9 دی 1388

امتحا ن آناتومی و معاینه بالینی و کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها جهت کلیه رزیدنت های ارتوپدی سال اول

برنامه امتحانات نیمسال اول 88-89 دانشجویان ارتوپدی

13 دی 1388

برنامه امتحانات نیمسال اول 88-89 دانشجویان ارتوپدی

امتحان جلد اول و دوم کمپل برای کلیه رزیدنت های سال چهارم ارتوپدی

21 دی 1388

امتحان جلد اول و دوم کمپل برای کلیه رزیدنت های سال چهارم ارتوپدی

امتحان جلد سوم کمپل برای کلیه رزیدنت های سال سوم ارتوپدی

22 دی 1388

امتحان جلد سوم کمپل برای کلیه رزیدنت های سال سوم ارتوپدی

امتحان جلد دوم راک وود برای کلیه رزیدنت های سال دوم ارتوپدی

22 دی 1388

امتحان جلد دوم راک وود برای کلیه رزیدنت های سال دوم ارتوپدی

کنگره ارتوپدی با عنوان تازه های ارتوپدی دارای 10 امتیاز مدون و 12 امتیاز کنگره

28 دی 1388

کنگره ارتوپدی با عنوان تازه های ارتوپدی دارای 10 امتیاز مدون و 12 امتیاز کنگره

امتحان آناتومی برای کلیه رزیدنتهای سال اول گروه ارتوپدی

30 دی 1388

امتحان آناتومی برای کلیه رزیدنتهای سال اول گروه ارتوپدی

لیست کشیک دستیاران ارتوپدی ـ بهمن 88

3 بهمن 1388

لیست کشیک دستیاران ارتوپدی ـ بهمن 88

برنامه کارگاه های دستیاران ارتوپدی دانشگاه تهران

4 بهمن 1388

برنامه کارگاه های دستیاران ارتوپدی دانشگاه تهران

برنامه کنفرانس بهمن ماه رزیدنت های محترم گروه ارتوپدی بیمارستان دکترشریعتی

6 بهمن 1388

برنامه کنفرانس بهمن ماه رزیدنت های محترم گروه ارتوپدی بیمارستان دکترشریعتی

امتحان جلد سوم کمپل برای کلیه رزیدنت های سالهای سوم وچهارم ارتوپدی

10 بهمن 1388

امتحان جلد سوم کمپل برای کلیه رزیدنت های سالهای سوم وچهارم ارتوپدی

تعداد آیتم ها در هر صفحه