جشن بازنشستگی

جشن بازنشستگی

2 دی 1387

جشن بازنشستگی سرپرستار محترم بخش ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی سرکار خانم زهتابیان در تاریخ 5/10/87 ساعت 30/11 در کلاس ارتوپدی برگزار می گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0