جلسه اساتید گروه ارتوپدی با جناب آقای دکتر اعلمی

جلسه اساتید گروه ارتوپدی با جناب آقای دکتر اعلمی

10 دی 1387

به اطلاع کلیه اساتید محترم گروه ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی ، امام خمینی، سینا می رساندعد از کنفرانس هفتگی روز پنجشنبه 12/10/87 جلسه ای از ساعت 10-30/11 با حضور جناب آقای دکتر اعلمی برگزار می گردد. حضور کلیه اساتید محترم در این جلسه الزامی است .

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0