کنگره بازآموزی مدون گروه ارتوپدی

کنگره بازآموزی مدون گروه ارتوپدی

4 بهمن 1395

کنگره بازآموزی مدون گروه ارتوپدی در آخرین پنجشنبه و جمعه اردیبهشت ماه 1387 در محل سالن کنفرانس بیمارستان دکتر شریعتی برگزار می گردد.َ حضور همکاران محترم را گرامی می داریم. عنوان کنگره: کاربرد ring external fixators در ارتوپدی می باشد. برنامه کامل کنگره متعاقبا اعلام می گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0