درگذشت استاد فرزانه دكترتقي شريعتمدار طالقاني

9 مرداد 1386

درگذشت استاد فرزانه دكترتقي شريعتمدار طالقاني

برگزاري مراسم بزرگداشت دوهزارمين پيوند مغز استخوان

8 آبان 1386

برگزاري مراسم بزرگداشت دوهزارمين پيوند مغز استخوان

نهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران وسومين همايش سالانه انجمن سرطان ايران

13 آبان 1386

نهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران وسومين همايش سالانه انجمن سرطان ايران

زمان برگزاري امتحان ميان ترم و پايان ترم پاتولو‍ژي عمومي نيمسال اول 86-87

29 آبان 1386

زمان برگزاري امتحان ميان ترم و پايان ترم پاتولو‍ژي عمومي نيمسال اول 86-87

زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي

29 آبان 1386

زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي

اعلام زمان امتحان دستياري پاتولوژي

18 آذر 1386

اعلام زمان امتحان دستياري پاتولوژي

اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي اختصاصي

19 آذر 1386

اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي اختصاصي

اعلام زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي نظري و عملي اختصاصي

12 دی 1386

اعلام زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي نظري و عملي اختصاصي

اعلام زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي نظري و عملي عمومي

12 دی 1386

اعلام زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي نظري و عملي عمومي

اعلام زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي دي ماه

25 دی 1386

اعلام زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي دي ماه

اعلام زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي در ماه اسفند

12 اسفند 1386

اعلام زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي در ماه اسفند

اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي نظري عمومي دندان پزشكي

26 فروردین 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي نظري عمومي دندان پزشكي

اعلام زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي در ماه فروردين

26 فروردین 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي در ماه فروردين

اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي نظري عمومي پزشكي

26 فروردین 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي نظري عمومي پزشكي

اعلام زمان برگزاري آزمون عملي دستياران پاتولوژي به روش OSCE گروه آسيب شناسي

16 اردیبهشت 1387

اعلام زمان برگزاري آزمون عملي دستياران پاتولوژي به روش OSCE گروه آسيب شناسي

اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي نظري عمومي دانشجويان دندان پزشكي

28 اردیبهشت 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي نظري عمومي دانشجويان دندان پزشكي

اعلام زمان برگزاري بازآموزي مدون ميكروبيولوژي (I) ويژه متخصصين پاتولوژي...

27 خرداد 1387

اعلام زمان برگزاري بازآموزي مدون ميكروبيولوژي (I) ويژه متخصصين پاتولوژي...

اعلام زمان برگزاري امتحان پايان ترم پاتولو‍‍ژي نظري عمومي دانشجويان پزشكي

27 خرداد 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان پايان ترم پاتولو‍‍ژي نظري عمومي دانشجويان پزشكي

اعلام زمان برگزاری برنامه مدون بازآموزی ویژه متخصین علوم ازمایشگاهی - آسیب شناسی - phd بیوشیمی

8 مرداد 1387

اعلام زمان برگزاری برنامه مدون بازآموزی ویژه متخصین علوم ازمایشگاهی - آسیب شناسی - phd بیوشیمی

اعلام زمان برگزاري امتحان دستياري پاتولوژي ماهانه گروه آسیب شناسی

27 شهریور 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان دستياري پاتولوژي ماهانه گروه آسیب شناسی

اعلام زمان برگزاري برنامه مدون هماتولوژي (I) كد 3309001 ويژه متخصصين پاتولوژي

1 آبان 1387

اعلام زمان برگزاري برنامه مدون هماتولوژي (I) كد 3309001 ويژه متخصصين پاتولوژي

اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي نظري عمومي دانشجويان پزشكي

19 آبان 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي نظري عمومي دانشجويان پزشكي

اعلام زمان برگزاري امتحان پاتولو‍‍ژي اختصاصي کورس گوارش

13 آذر 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان پاتولو‍‍ژي اختصاصي کورس گوارش

لطفا كمي مكث كنيد!!!

29 آذر 1387

لطفا كمي مكث كنيد!!!

شب چله : شب اول زمستان يا شب آخر پاييز

29 آذر 1387

شب چله : شب اول زمستان يا شب آخر پاييز

اعلام زمان برگزاري امتحان پايان ترم پاتولو‍‍ژي عملي عمومي پزشكي نيمسال اول 88-87

3 دی 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان پايان ترم پاتولو‍‍ژي عملي عمومي پزشكي نيمسال اول 88-87

دل نوشته ها 1

23 دی 1387

دل نوشته ها 1

اعلام زمان برگزاري امتحان دستياري پاتولوژي دی ماه

23 دی 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان دستياري پاتولوژي دی ماه

سخن بزرگان

2 بهمن 1387

سخن بزرگان

اعلام زمان برگزاري آزمون عملي دستياران پاتولوژي به روش OSCE

7 بهمن 1387

اعلام زمان برگزاري آزمون عملي دستياران پاتولوژي به روش OSCE

اعلام زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي عملی اختصاصی

7 بهمن 1387

اعلام زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي عملی اختصاصی

اعلام زمان برگزاري امتحان دستياري پاتولوژي

7 بهمن 1387

اعلام زمان برگزاري امتحان دستياري پاتولوژي

یا محول حول والاحوال

21 اسفند 1387

یا محول حول والاحوال

هم سلامت روان هم سلامت جسم

20 اردیبهشت 1388

هم سلامت روان هم سلامت جسم

خبر برگزيده

26 اردیبهشت 1388

خبر برگزيده

زمان برگزاري آزمون عملي دستياران پاتولوژي به روش OSCE

9 خرداد 1388

زمان برگزاري آزمون عملي دستياران پاتولوژي به روش OSCE

آزمون OSCEدستياران پاتولوژي برگزار شد.

13 خرداد 1388

آزمون OSCEدستياران پاتولوژي برگزار شد.

افزايش انعقاد پذيري

19 خرداد 1388

افزايش انعقاد پذيري

اسامي نفرات برتر بورد

7 مهر 1389

اسامي نفرات برتر بورد

برنامه مدو ن پاتولوژي بيماريهاي پوست

16 بهمن 1389

برنامه مدو ن پاتولوژي بيماريهاي پوست

برگزاري امتحانات رزيدنتي

22 فروردین 1390

برگزاري امتحانات رزيدنتي

تبريك روز استاد و معلم

12 اردیبهشت 1390

تبريك روز استاد و معلم

قابل توجه رزيدنتهاي جديد الورود

16 مرداد 1390

قابل توجه رزيدنتهاي جديد الورود

قابل توجه رزيدنت هاي جديد الورودگروه پاتولوژي

19 مرداد 1390

قابل توجه رزيدنت هاي جديد الورودگروه پاتولوژي

پيام تبريك عيد

8 شهریور 1390

پيام تبريك عيد

پيام تسليت خدمت جناب آقاي دكتر شمش شريعت تربقان

5 مهر 1390

پيام تسليت خدمت جناب آقاي دكتر شمش شريعت تربقان

پيام تسليت خدمت جناب آقاي دكتر سيامك شريعت تربقان

5 مهر 1390

پيام تسليت خدمت جناب آقاي دكتر سيامك شريعت تربقان

پيام تسليتّ آقاي حسن حسين زاده(همكار باز نشسته گروه پاتولوژي)

5 مهر 1390

پيام تسليتّ آقاي حسن حسين زاده(همكار باز نشسته گروه پاتولوژي)

كسب جايزه حكيم جرجاني دانشكده پزشكي علوم پايه

18 بهمن 1390

كسب جايزه حكيم جرجاني دانشكده پزشكي علوم پايه

امتحان دستياران

23 بهمن 1390

امتحان دستياران

تعداد آیتم ها در هر صفحه