اعلام زمان امتحان دستياري پاتولوژي

اعلام زمان امتحان دستياري پاتولوژي

18 آذر 1386

زمان امتحان دستياري پاتولوژي چهارشنبه 28/9/86 ساعت 12و در محل تالار شهدا ميباشد. مباحث امتحاني شاملPancreas 54 + Small bowel +Aappendix 64 ميباشد.ممتهنين آقايان دكتر آزموده و دكتر يزداني وخانمها عفيفي-ايرانمنش و بسطامي ميباشند.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0