اعلام زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي نظري و عملي عمومي

اعلام زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي نظري و عملي عمومي

12 دی 1386

زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي نظري شنبه 22/10/86 در ساعت 13:30 بعد از ظهر و در سالن شهدا ميباشد.زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي عملي عمومي دوشنبه 17 /10/86ساعت 9 صبح در تالار حبيبي ميباشد. ممتحنين امتحان خانمها: دكتر محجوب-دكتر نيكو -عفيفي - ايرانمنش و بسطامي ميباشند.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0