درگذشت استاد فرزانه دكترتقي شريعتمدار طالقاني

درگذشت استاد فرزانه دكترتقي شريعتمدار طالقاني

9 مرداد 1386

مراسم شيع استاد گرانقدر آقاي دكترتقي شريعتمدار طالقاني روز چــــــهارشنبه 10/9/86 ساعت 8 صبح ازبيمارستان امام خميني (ره) برقرار خواهدشد .ازكليه اساتيد محترم ، شاگردان وهمكاران محترم دعوت بعمل مي ايد تادراين مراسم شركت نمائيد

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0