نهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران وسومين همايش سالانه انجمن سرطان ايران

نهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران وسومين همايش سالانه انجمن سرطان ايران

13 آبان 1386

محورهاي اين همايش در زمينه هاي آسيب شناسي باليني و تشريحي وانكولو‍‍‍‍‍‍ژي و هماتولوژي مي باشدعلاوه بر آن در حاشيه همايش كارگاه ها اسلايدها وسمينارهاي متعدد با حضور استادان محترم برگزار خواهد گرديد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0