امتحان باليني دانشجويان ترم تابستان

امتحان باليني دانشجويان ترم تابستان

4 آبان 1386

امتحان باليني دانشجويان ترم تابستان شنبه 5/8/86 در سالن مركز طبي كودكان برگزار مي گردد.دانشجويان در 9 گروه چهار نفره تقسيم شدند .ژوري امتحان باليني دانشجويان پزشكي ترم تابستاني 86-87 شنبه 5/8/86هيئت ژوري1-دكتر اشرفي - دكترمعتمد2-دكتر باوريان- دكترفرهمند3-دكتر بهجتي- دكتر طباطبائي4-دكتر فلاحي- دكتر شعبانيان5-دكتر باوريان- دكتر آقامحمدي6-دكتر پروانه - دكتر صالح زاده7-دكتر عطائي- دكتر خاتمي8-دكتر موحدي- دكتر شجري9-دكتر قره گزلو - دكتر خدائي آموزش كودكان

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0