نوزدهمين همايش بين المللي كودكان

نوزدهمين همايش بين المللي كودكان

26 مهر 1386

افتتاحيه كنگره پنج شنبه تاريخ 26/07/1386 در سالن آمفي تئاتربا حضور مهمانان داخلي و خارجي امام برگزار گرديد.دكتر رباني ضمن خير مقدم به مهمانان خلاصاي از برنامه ها راعنوان نمودند.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0