Case presentation نویسنده:دکتر قمرتاج خطائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

Case presentation نویسنده:دکتر قمرتاج خطائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 آبان 1386

خانم 24 ساله ای که فیزیوتراپی ریه در بخش ICU را انجام می دهد ، پس از رفتن سر سوزن به دستش هنگام گرفتن خون شیربانی برای ABG(گازهای خون ) به درمانگاه اورژانس مراجعه می کند. این موضوع زمانی رخ می دهد که بیمار در حین خون گیری دستش را می کشد. سرنگ حاوی خون بوده و نوک سوزن خون داشت. بیمار یک آقای 27 ساله ای بود که به علت ابتلاء به آتی پیک همراه با هیپوگسی تحت بررسی بوده است. او سرفه می کرد ، تب و کاهش وزن داشت و در معاینه فیزیکی بر فک دهان و لنفاد نوپاتی ژنرالیزه داشت ، ولی ریه نرمال Clear) بود. وضعیت HIV درخواست شد. خانم فیزیوتراپیست ریه نگران است. این اولین مورد needle-stick شدن او می باشد.نتیجه :بیمار دچار پنومونی ناشی از نپوموستیس کیرووسی(jiravecei (یا پنومونی پنوموسیتس کارینی(pcp) که قبلا گفته شد می باشد و نیز HIV + شناخته نشده است. با پرسش بیشتر مشخص شد که او عوامل خطر برای HIV دارد (پاراتزها یا شرکاء جنسی متعدد داشته و نیز همجنس باز بوده است). تست HIV سریع (raqid) برای وی انجام شد که مثبت بود. اگر انجام این تست امکان پذیر نبود، نبایستی در شروع پروفیلاگسی HIV در این مورد تأخیر می شد، زیرا علائم بالینی نشاندهنده بیمار HIV+ با ابتلاء به عفونت فرصت طلب بود. بیمار تست سرولوژی منفی از نظر عفونت های HBV و HCV داشت و پزشک اولیه او درخواست تست های سرولوژی HIV (الیزا و وسترن بلات) کرده بود ولی حاضر نبود و بعد نتیجه آن هم مثبت بود (پس از چند روز).این مواجهه از نوع شدیدتر مواجهه (Exposure) بود زیرا مدخل سوزن خالی، در یک شریان و خون روی سوزن بود. بیمار HIV+. از نوع کلاس 2 بود چونکه بیمار HIV+ با یک عفونت فرصت طلب، شمارش CD4 پائین و در هنگام مواجهه بار ویروسی بالا داشت. چون بیمار از اینکه بیماریش HIV+ می باشد آگاه نبود و روی درمان ضد ویروسی (آنتی رترویرال ها) نبود این احتمال می رفت که او "ویروس وحشی" را بدون مقاومت داروئی (آنتی رترویرال) در بدن دارد. خانم فیزیوتراپیست ریه قبل از دریافت داروی پروفیلاگسی (HIVPEP) از نظر حاملگی بررسی شد. او پریود ماهیانه منظم داشت، طی 3 ماه گذشته روابط جنسی را انکار می کرد و تست حاملگی وی منفی بود. خانم فیزیوتراپیست بیماری مدیکال زمینه ای نداشت و هیچ نوع دارویی دریافت نمی کرد. برای او به مدت 4 هفته رژیم دارویی وسیع الطیف زیدوودین (AZT)، لاموودین (3TC) و ایندیناویر (IDV) تجویز شد. به فاصله 2 ساعت از تماس (مواجهه) در درمانگاه اورژانس اولین دوز دارو را دریافت نمود. در مورد عوارض داروها، تداخل های داروئی توضیح داده شد و برای پیشگیری از بروز سنگ های کلیوی تأکید به مصرف کافی و فراوان آب در طول درمان یا ایندیناویر کردیم. او مرتب در بیمارستان محل کارش تحت فالو (مراقبت) بود. داروهای مربوط به PEP را تحمل کرد و هیچ عارضه ای برایش ایجاد نشد. در پایان 6 ماهه فالوآپ و ویزیت خانم فیزیوتراپیست HIV- (بدون HIV) بود. نویسنده:دکتر قمرتاج خطائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و پزشک کانون کنترل عغونت انجمن پرستاری ایران.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0