ضد عفوني حيوانخانه گروه فيزيولوژي

ضد عفوني حيوانخانه گروه فيزيولوژي

9 اسفند 1384

بعلت آلوده بودن غذاي ورودي متاسفانه كنه و شپش به حيوانات سرايت كرد. با مشاوره دانشكده بهداشت قرار شد تمامي حيوانات با شامپوي ضد انگل خارجي شستشو شوند . با توجه به كثرت حيوانات موجود و شستشوي كامل لوازم و محيط داخلي حيوانخانه با بسيج كليه خدمه گروه اينكار در مدت دو روز انجام شده و بيش از 1500 موش و دهها قفس ضد عفوني شدند . گروه در جهت پيشگيري از بروز مجدد چنين مشكلي بدنبال تهيه يك دستگاه اتوكلاو براي ضد عفوني كردن غذاهاي خريداري شده مي باشد. در ضمن با توجه به اينكه پيمانكار خارج دانشكده مبلغ بيش از 100000 تومان براي اينكار درخواست كرده بود. لذا گروه مجدانه ضمن تشكر از خدمه خود درخواست تشويق مالي آنها را نموده است .

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0