هجدهمين كنگره فيزيولوژي وفارماكولوژي ايران

هجدهمين كنگره فيزيولوژي وفارماكولوژي ايران

5 آذر 1385

جهت اطلاع اساتيد محترم، پژوهشگران و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ هجدهمين كنگره فيزيولوژي وفارماكولوژي ايران در تاريخ 4-8 شهريورماه 1386 برابر با 26-30 آگوست 2007 در مشهد مقدس برگزار خواهد گرديد. جهت دريافت اطلاعات بيشتر به وب سايت كنگره مراجعه شود: Web: www.mums.ac.ir/ppc18

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0