اتمام زمان ثبت نمرات دانشجويان كارشناسي ارشد ودكترا

اتمام زمان ثبت نمرات دانشجويان كارشناسي ارشد ودكترا

29 فروردین 1389

به اطلاع كليه اساتيد محترم گروهاي علوم پايه مي رساند زمان ثبت نمرات دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا ي علوم پايه پزشكي تا تاريخ 1/2/89 مي باشد

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0