اعلام IMPACT FACTUR مقالات

اعلام IMPACT FACTUR مقالات

12 شهریور 1385

بر اساس مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي ( جلسه 18/4/85 ) دانشجويان مقطع Ph.D ملزم به ارائه Acceptance مقالات در مجلات ISI و اعلام IMPACT FACTUR مقاله مي باشند .

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0